Luka w leczeniu osteoartrozy


Rys. 1: Wyższy wskaźnik powtórzeń zabiegów
u pacjentów UKA < 55 lat
©Nordic Orthopedic Federation

•   Zwiększająca się liczba młodych, aktywnych pacjentów z osteoartrozą z dłuższym oczekiwanym okresem przeżycia i zwiększonymi potrzebami dotyczącymi aktywności.1

•   Duży wzrost procedur artroplastyki u pacjentów <55 roku życia w wyniku próby wypełniania luki w leczeniu dostępnymi procedurami terapeutycznymi.1

•   Wyższe wskaźniki powtarzanych procedur u młodszych, aktywnych pacjentów szczególnie po jednoprzedziałowej artroplastyce kolana (UKA) (Rys. 1).2, 3Zasady zmniejszania obciążenia 
 


Udowodniono, że terapie odciążające zmniejszające zewnętrzny moment addukcji kolana (KAM) o 5-19% prowadziły do zniesienia dolegliwości bólowych.4–11

Profil redukcji odciążenia systemu KineSpring13

   

 

 

Rys. 2: Pomiędzy wartościami wynoszącymi w przybliżeniu od 60 do 130 kg odciążenie zapewnione przez system KineSpring mieści się w zakresie terapeutycznym.


Absorber

•   Chrom-kobalt

•   Jeden rozmiar

•   Wstępnie ściśnięty do 13 kg

•   Śródoperacyjnie mocowany do podstaw

    Zachowanie
  naturalnej
kinematyki pacjenta

!

Konstrukcja panewkowa

•   50° varus-valgus

•   155° zgięcie-wyprost

•   >60° wewnętrzny-zewnętrzny obrót

•   Przegub ze stopu chrom-kobalt

    Zmniejszenie
  obciążenia
w przyśrodkowym przedziale do 13kg w trakcie fazy podparcia choduElement udowy

•   Stop tytanowy

•   Trzy kontury (40°, 45°, 50° – wskazują nachylenie gniazdka do powierzchni kości) dostosowane do części przynasadowej

•   Mocowany przy użyciu jednego wkrętu ściskającego i trzech wkrętów blokujących.    3 mm odstęp
  umożliwia zacho-
wanie minimalnego styku pomiędzy podstawami a tkanką miękką lub kością

Element piszczelowy

•        Stop tytanowy

•        Jeden kształt

•        14 mm przesunięcie środka gniazda do powierzchni kości wymagane do ochrony tkanki miękkiej.

•        Mocowany przy użyciu jednego wkrętu ściskającego i trzech .

 
System odciążania KineSpring


Staw jest częściowo odciążany poprzez ściskanie absorbera KineSpring w fazie chodu pomiędzy kątami zgięcia z zakresu od 0°–30° (przy zgięciu przekraczającym >30° absorber ulega zwolnieniu i jest pasywny). Absorber nie wpływa na dystrakcję stawu.

W przeciwieństwie do elementów płytkowych stosowanych w HTO lub złamaniach system implantu KineSpring nie wytrzymuje pełnego obciążenia stawu; jedynie odciążenie 13 kg zapewnione przez absorber KineSpring.13

Znaczne odciążenie przyśrodkowego przedziału kolana w fazie podparcia podczas chodzenia (060% cyklu chodu) bez przenoszenia obciążenia na boczne przedziały.


 Opisy przypadków

Pomyślne odciążenie stawu prowadzące do natychmiastowego ustąpienia objawów i poprawy funkcji stawu kolanowego


Kluczowe właściwości

  • Znaczne zmniejszenie bólu przy osteoartrozie13
  • Znaczna poprawa funkcjonalności13
  • Ochrona chorego kolana przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego ruchu
  • Możliwe natychmiastowe obciążenie
  • Powrót pacjentów do dawnej aktywności
  • Prosta technika chirurgiczna oszczędzająca tkankę miękką
  • Brak ograniczeń odnośnie przyszłych, bardziej inwazyjnych procedur chirurgicznych
  • Bezpieczna i odwracalna procedura
  • Częściowe odciążenie stawu kolanowego13,14
  • Krótki czas powrotu do zdrowia

Publikacje

1. W-Dahl, A. i wsp. Surgery for knee osteoarthritis in younger patients. Acta Orthop 2010 kwiecień: 81(2):161-4.

2. W-Dahl, A. i wsp. Unicompartmental knee arthroplasty in patients aged less than 65. Acta Orthop luty 2010; 81(1):90-94.

3. Pearse, A. i wsp. Survival and functional outcome after revision unicompartmental to a total knee replacement. J Bone Joint Surg [Br] 2010, 92-B.508-12.

4. Christensen i wsp., Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2007 Apr;66(4):433-9. Epub 4 stycznia 2007 r.

5. Messier i wsp., Weight loss reduces knee-joint loads in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. lipiec 2005;52(7):2026-32.

6. Draganich i wsp., The effectiveness of self-adjustable custom and off-the-shelf bracing in the treatment of varus gonarthrosis. J Bone Joint Surg Am. grudzień 2006;88(12):2645-52.

7. Lindenfeld i wsp., Joint loading with valgus bracing in patients with varus gonarthrosis. Clin Orthop Relat Res. listopad 1997;(344):290-7.

8. Pollo i wsp., Reduction of medial compartment loads with valgus bracing of the osteoarthritic knee. Am J Sports Med. maj-czerwiec 2002 r.;30(3):414-21.

9. Self BP i wsp., A biomechanical analysis of a medial unloading brace for osteoarthritis in the knee. Arthritis Care Res. sierpień 2000;13(4):191-7.

10. Hunt i wsp., Associations among knee adduction moment, frontal plane ground reaction force, and lever arm during walking in patients with knee osteoarthritis. J Biomech. 2006;39(12):2213-20. Epub 5 października 2005 r.

11. Thorp i wsp., Relationship between pain and medial knee joint loading in mild radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 15 października 2007 r.; 57(7):1254-60.

12. Hayes DA. i wsp., Knee Osteoarthritis Treatment with the KineSpring Knee Implant System: A Report of Two Cases. Case Rep Orthop. 2012;2012:297326. doi: 10.1155/2012/297326. Epub 6 grudnia 2012 r..

13. Dane z badań własnych nad systemem Moximed

14. Heiney, J i wsp. Distal Femoral Fixation: A Biomechanical Comparison of Trigen Retrograde Intramedullary (I.M.) Nail, Dynamic Condylar Screw (DCS), and Locking Compression Plate (LCP) Condylar Plate. J Trauma 2009;66:443-444.