Bioresorbowalny gwóźdź do kości

IMPLANT. Metalowe implanty są normalnie usuwane podczas drugiej operacji, kiedy kość jest już wyleczona. Oznacza to nie tylko dodatkowe wydatki, ale jest także stresujące dla pacjenta. Co więcej, drugi pobyt w szpitalu (konieczny do wyjęcia metalu), oznacza absencję pacjenta w pracy a także zwiększone ryzyko komplikacji. Idealny implant używany w osteosyntezie powinien zatem rozpuścić się po wykonaniu swojego zadania, które polega na stabilizowaniu bądź mocowaniu. Implant nie powinien przy tym narażać organizmu na dodatkowe obciążenia. Polypin to właśnie taki implant. To gwóźdź wykonany z poliaktydu kopolimeru (Poly L/D, L-Lactide 70/30). Dzięki materiałowi z którego jest on wykonały i sposobowi w jaki został zaprojektowany Polypin oferuje znaczące korzyści.

MATERIAŁ. Polypin jest wykonany z poliaktydu, biomateriale o właściwościach absorbujących. Intensywne testy in vitro i in vivo a także ponad-kilkuletnie stosowanie w klinicznym użyciu, dowodzą, że materiał ten może być stosowany w tworzeniu biologicznego implantu. Specjalny kopolimer (Poly L/D, L-Lactide 70/30) ma dobre właściwości absorpcyjne: jego wytrzymałość na zaginanie pozostaje niezmienna przez 43 tygodnie. To wystarczający czas na zagojenie złamania. Potem wytrzymałość spada, w stałym tempie.

ROZKŁAD. Biologiczny rozkład na kwas mlekowy odbywa się głównie za sprawą hydrolizy. Kwas mlekowy to naturalny produkt metabolizmu, który dalej (w procesie metabolizmu) jest zamieniany na CO2 oraz H2O. W ciągu 15 miesięcy Polypin zostaje z technicznego punktu widzenia całkowicie rozłożony. Jednakże, może być ciągle wykryty w postaci cylindrycznego fragmentu pierwotnego gwoździa. Po upływie 18 do 21 miesięcy tylko włókniste połączenia mogą zostać rozpoznawalne. Po upływie kolejnych trzech miesięcy, miejsce implantu wypełnione zostaje substancją kości. Badania pokazały, że Polypin i metalowe implanty osiągają takie same rezultaty. Jednak w przypadku Polypin’u nie pojawiają się komplikacje związane z implantami.

KONSTRUKCJA. Cechą wyróżniającą Polypin jest specjalna konstrukcja, pozytywnie wpływająca na jego działanie.

 • głowa wywiera niewielki ucisk na złamane miejsca
 • środek kontrastowy rentgenu (ZrO2) zawarty w głowach, czyni Polypin widocznym na zdjęciach rentgenowskich (2.0 mm oraz 2.7 mm Polypin)
 • okrężne rowki zabezpieczają Polypin przed wyślizgnięciem

Polipyn dostępny jest w trzech różnych średnicach:

 • 1.5 mm Polypin Długość: 8-25 cm
 • 2.0 Polypin Długość: 10-35 mm
 • 2.7 Polypin Długość: 12-60mm

 

WSKAZANIA

 

Złamania poddawane małemu obciążeniu

1.5 mm Polypin

 • umocowanie kostnych lub kostno-chrzęstnych odłamków
  Np. złamania głów kości śródręcza
 • artrodeza palców u rąk i nóg
 • chrzęstno-kostne złamania lub rozwarstwienia

2.7 mm Polypin

 • Duże odłamki kostno-chrzęstne
  Np. złamania głowy kości udowej (złamania typu  Pipkin’a ), złamania kostki (złamania Weber’a A), złamania kości promieniowej, podłużne złamania rzepki

2.0 mm Polypin

 • Odłamki szczytowe
  Np. złamania głowy kości promieniowej, złamania obręczy rzepki, złamania bliższych i dalszych końców kości śródstopia i śródręcza
 • chrzęstno-kostne złamania lub rozwarstwienia
  Np. kopułowatość kości skokowej, kłykieć kości udowej
 • części gąbczaste bądź poddane małemu naciskowi
  Np. warstwowa rekonstrukcja pękniętej pięty lub panewki stawu biodrowego, przeszczepienie odłamków korowo-gąbczastych

 

UŻYCIE POLYPIN'a

 

Wiercenie

Po usunięciu odłamków, wywierć dziurę o średnicy takiej samej, jak Polypin.

 • średnica 1.5 mm dla Polypin’a 1,5 mm
 • średnica 2.0 mm dla Polypin’a 2.0 mm
 • średnica 2.7 mm dla Polypin’a 2.7 mm

Wiercenie powinno przebiegać prostopadle do powierzchni złamania. Jeśli używa się więcej niż jednego Polypin’a, wiercone dziury nie powinny być względem siebie paralelne, ale zbiegające, by zapewnić bezpieczne umocowanie odłamka.

Mierzenie długości

Po obluzowania blokady śruby włóż mierzący czubek do właściwego głębokościomierza, tak daleko jak możliwe, do końca wywierconej dziury. Wtedy może zostać określona głębokość wierconego kanału. Zaciśnij blokadę śruby. W ten sposób, zmierzona długość jest przeniesiona bezpośrednio do prowadnicy zabezpieczonej z tyłu. Polypin zostaje następnie ścięty na długość mniejszą (o ok. 1 mm) od wymierzonej głębokości wiercenia.

Skracanie Polypinu

Najpierw pchnij głowę Polypin’a tak daleko, jak sięga korek umieszczony w tyle mierzącej aparatury. Zabezpiecz go za pomocą blokady śruby. Umieść tnącą głowę/końcówkę tak, aby strzałka, która jest na niej oznaczona była widoczna.

 

Przekręć tnącą głowę/końcówkę zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, aby ściąć Polypin’a do wymaganej długości.

OSTRZEŻENIE: Nie przekręcaj tnącej głowy/końcówki w stronę przeciwną do strzałki. To mogłoby przycisnąć Polypin’a w stronę przeciwną niż blokada śruby i spowodować zniekształcenia.

Regulacja czubka Polypin’a

Aby uprościć wstawianie, reguluj czubek Polypin’a używając przyrządu do ostrzenia. Kiedy odcięta część zostanie usunięta, wycofaj delikatnie czubek z głębokościomierza i ponownie zabezpiecz za pomocą blokady śruby. Potem delikatnie reguluj czubek używając przyrządu do ostrzenia, tak jakbyś temperował ołówek.

Impacting the Polypin

The respective special impactor and hammer must be used to insert the Polypin. remove the pin from the impactor and insert the Polypin tip first into the casing from the rear. Insert the pin again and push it forwards slowly until the tip of the Polypin into the drilled hole and place the impactor over the hole, perpendicular to the fragment surface. make sure that the Polypin does not become jammed while it is being hammered in. Then carefully hammer the Polypin into the drilled channel until the head is below the level of the surface of the fragment.

WARNING: oblique positioning may cause the impactor to slip resulting in the Polypin being broken and the white guiding insert damaged.

TIP: If more than Polypin is used, the pins should be inserted in converging directions and not parallel to one another. This ensures better fixation of the fragments.