AMIC® – Autologous Matrix Induced Chondrogenesis

AMIC® jest innowacyjną biologiczną metodą rekonstrukcji chrząstki. Opisywany tutaj niepowtarzalny jednoetapowy zabieg wykorzystuje naturalny potencjał organizmu do odbudowy ogniskowych uszkodzeń chrzęstnych i kostnochrzęstnych o powierzchni przekraczającej 1–2 cm2.

Metoda AMIC® łączy stymulację szpiku kostnego poprzez mikrozłamania z zastosowaniem błony Chondro-Gide® w postaci dwuwarstwowej macierzy zbudowanej z kolagenu wieprzowego typu I/III. Dzięki zastosowaniu mikrozłamań wielopotencjalne mezenchymalne komórki progenitorowe migrują z obszaru kości podchrzęstnej do miejsca uszkodzenia. Powstający w wyniku tego procesu skrzep jest stabilizowany przez błonę Chondro-Gide®, która pokrywa uszkodzenie. Naturalne rusztowanie chroni i łączy komórki progenitorowe w obrębie tzw. komory biologicznej oraz stymuluje je do różnicowania w tkankę najbardziej przypominającą swoją strukturą chrząstkę hialinową.

Algorytm leczenia

Wskazania

 • Uszkodzenia chrzęstne i kostnochrzęstne III–IV stopnia (klasyfikacja Outerbridge)
 • Ogniskowe uszkodzenia pourazowe
 • Powierzchnia uszkodzenia2,0 – 8,0 cm2
 • 18 – 55 lat
 • Uszkodzenia kostnochrzęstne w połączeniu z przeszczepami tkanki kostnej

Przeciwwskazania

 • Więcej niż dwa lub wzajemnie powiązane uszkodzenia tkanki chrzęstnej
 • Choroba układowa lub infekcja o podłożu immunologicznym w obrębie kolana, łącznie z chorobą zwyrodnieniową stawów
 • Reakcje zapalne w obrębie stawu
 • Niestabilne kolano, meniscektomia
 • szpotawość/koślawość (wymagane przeprowadzenie zabiegu korekcji osi)
 • Hemofilia typu A/B
 • Nadwrażliwość na kolagen pochodzenia wieprzowego

Metoda mikrozłamań w połączeniu z błoną Chondro-Gide® (AMIC®) jest minimalnie inwazyjną, skuteczną techniką naprawy ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego [1]. Wielopotencjalne mezenchymalne komórki progenitorowe z warstwy kości podchrzęstnej odznaczają się wysokim chondrogenicznym potencjałem różnicowania i mogą być kierowane bezpośrednio do miejsca uszkodzenia chrząstki przy użyciu błony Chondro-Gide® [2, 3 ].

AMIC® – Zalety

 • Minimalnie inwazyjny zabieg jednoetapowy
 • Hodowla chondrocytów nie jest wymagana
 • Leczenie większych uszkodzeń chrząstki, których nie można zakwalifikować do leczenia metodą mikrozłamań (> 2 cm2)
 • Prosta technika chirurgiczna
 • Sprawdzona poprawa funkcji klinicznej, zadowolenie pacjenta i zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • Ponad 6-letnie doświadczenie kliniczne
 • Stosowanie ad hoc gotowego do użycia zapasu błony Chondro-Gide®
 • Jakość adekwatna do kosztów

Chondro-Gide® – Zalety

 • Regeneracja chrząstki przy zastosowaniu wiodącego materiału wykonanego z naturalnej macierzy kolagenowej
 • Unikalna dwuwarstwowa macierz chroniąca i stabilizująca skrzep
 • Doskonała zdolność do wypełniania uszkodzeń
 • Wysoka stabilność kształtu
 • Zapobiega krwawieniu do maziówki
 • Stanowi podporę dla napływu i mocowania komórek progenitorowych w obrębie macierzy
 • Chondro-Gide® pozytywnie wpływa na chondrogenezę komórek progenitorowych
 • Łatwość użycia

Chondro-Gide® – Dwuwarstwowa błona kolagenowa

Specyfikacje produktu Chondro-Gide®

Kolagen jest najważniejszym białkiem strukturalnym tkanki łącznej i istotnym składnikiem chrząstki stawowej. Błona Chondro-Gide® składa się z kolagenu typu I i III. Jest ona wytwarzana w trakcie opatentowanego procesu, zapewniającego jej unikalną dwuwarstwową budowę (ilustracja nr 1), na którą składa się warstwa o zbitej s trukturze i wartwa o strukturze porowatej.

W skład warstwy zbitej (ilustracja nr 2) wchodzi zwarta powierzchnia zamykająca, zapobiegająca dyfuzji mezenchymalnych komórek pniowych do przestrzeni stawowej i zapewniająca im ochronę przed naprężeniami mechanicznymi. W skład warstwy porowatej (ilustracja nr 3) wchodzą luźne włókna kolagenowe, które wspomagają napływ i mocowanie komórek. Rozmieszczenie włókien zapewnia błonie dużą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na rozrywanie. Z tego względu błona Chondro-Gide® może być unieruchamiana za pomocą kleju, szwów lub gwoździ.

Błona Chondro-Gide® jest wytwarzana z kolagenu wieprzowego, który ulega naturalnej resorpcji. Kolagenazy, żelatynazy i proteinazy to enzymy odpowiedzialne za jej degradację do oligopeptydów, a następnie do pojedynczych aminokwasów.

Bezpieczeństwo i jakość

Opatentowany proces wytwarzania błony Chondro-Gide® obejmuje kilka etapów, koniecznych do uzyskania unikalnej dwuwarstwowej struktury. Standaryzowane procesy przeprowadzane w czystych pomieszczeniach, rygorystyczna kontrola produkcyjna i końcowa gwarantują uzyskanie naturalnego produktu o wysokiej jakości. Gruntowne testy bezpieczeństwa dotyczące biokompatybilności, przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi normami, dowodzą, że wszystkie elementy, mogące spowodować miejscową lub układową odpowiedź niepożądaną, są eliminowane w trakcie procesu produkcji. Potencjał immunogenny macierzy jest ograniczony do minimum.

Błona Chondro-Gide® jest produktem opatrzonym znakiem CE, przeznaczonym do pokrywania uszkodzeń chrząstki stawowej przy zastosowaniu implantacji chondrocytów autologicznych (ACI) lub techniki pobudzania szpiku kostnego (AMIC®).

Zabieg AMIC® jest łatwą do przeprowadzenia, ekonomiczną metodą, przynoszącą korzystne wyniki kliniczne [3] , szczególnie przydatną w leczeniu uszkodzeń kostnochrzęstnych i narzepkowych [4].

Technika chirurgiczna

Artroskopia/mini-artrotomia

Podczas artroskopii dokonuje się starannej oceny wielkości uszkodzenia i jego klasyfikacji. Jeśli jest to konieczne, wykonuje się zabiegi towarzyszące, na przykład częściowe wycięcie łąkotki. W następnej kolejności otwiera się staw kolanowy przy zastosowaniu standardowego minimalnie inwazyjnego dostępu przedniego. Zniszczona i niestabilna chrząstka jest usuwana za pomocą skalpela, skrobaka i łyżki aż do uzyskania uszkodzenia o wyraźnych granicach.

Przygotowanie błony Chondro-Gide®

Dokładny odcisk uszkodzenia jest wykonywany za pomocą sterylnego szablonu aluminiowego. Odcisk jest wycinany i przenoszony na błonę Chondro-Gide®. Ta strona szablonu, która była w kontakcie z uszkodzeniem, jest przenoszona na gładką powierzchnię macierzy. Przycinając suchy produkt Chondro-Gide®, należy pamiętać, aby wyciąć nieco mniejszy fragment błony, uwzględniając wzrost jej wielkości o około10 – 15 % po zwilżeniu roztworem soli fizjologicznej.

Metoda mikrozłamań

W przypadku metody mikrozłamań zaleca się stosowanie procedury opisanej przez [4] Steadmana. Należy użyć ostrego szydła lub szpicaka, a jeśli to konieczne - młotka, do wykonania otworów w kości podchrzęstnej co 4–5 mm. Konieczne jest delikatne usunięcie odpadów a następnie sprawdzenie, czy występuje wystarczające krwawienie podchrzęstne.

Mocowanie błony Chondro-Gide®

Dostępny na rynku klej fibrynowy (preferowany Tissucol, Baxter) jest nakładany bezpośrednio na płytkę kości podchrzęstnej wokół otworów. Zwilżona błona kolagenowa Chondro-Gide® jest przyklejana w miejscu uszkodzenia w taki sposób, aby jej porowata warstwa była skierowana do powierzchni kości. Błona Chondro-Gide® może być również przymocowana za pomocą szwów Vicryl lub PDS 6/0 igłąTF-plus (technika inside-out, pojedyncze szwy co 5 mm).

Zgięcie kolana i zamknięcie

Po ustawieniu i odczekaniu około 5 minut nadmiar kleju fibrynowego jest ostrożnie odcinany za pomocą ostrego skalpela. Aby zapobiec rozwarstwieniu, należy unikać nakładania macierzy na obrzeże przyległej chrząstki. Stabilność ułożenia macierzy można sprawdzić poprzez zginanie i prostowanie kolana 10 razy. Zabieg kończy się dostawowym wprowadzeniem drenu bez ssania, ostrożną hemostazą i zszyciem rany.

Opieka pooperacyjna

Poniższe instrukcje przedstawiają zalecaną opiekę pooperacyjną w przypadku uszkodzeń udowych i piszczelowych, a także bloczkowych i rzepkowych.

W pooperacyjnym prowadzeniu pacjenta ważne jest zastosowanie preparatu heparyny drobnocząsteczkowej oraz drenażu limfatycznego. Zaleca się podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Krioterapia, unoszenie kończyny oraz stymulacja mięśniowa lub elektroterapia mogą zostać wykorzystane w leczeniu pooperacyjnym. Drenaż wewnątrzstawowy można usunąć po 24 godzinach i rozpocząć leczenie czynnościowe. Zabiegi fizjoterapii obejmują uruchamianie mięśni izometrycznych oraz ćwiczenia w zamkniętych łańcuchach kinetycznych.

Uszkodzenia udowe i piszczelowe

Uszkodzenia rzepki i bloczka

Błona Chondro-Gide® jest odpowiednim nośnikiem komórek [5], pozytywnie wpływającym na różnicowanie chondrogeniczne mezenchymalnych komórek pniowych i pobudzającym chondrocyty do wzmożonego odkładania proteoglikanów w połączeniu z klejem fibrynowym[6].

Portfolio produktu

Nr art.Opis
30890,3 Chondro-Gide® Dwuwarstwowa błona kolagenowa 20 x 30 mm
30915,5 Chondro-Gide® Dwuwarstwowa błona kolagenowa 30 x 40 mm
30939.9 Chondro-Gide® Dwuwarstwowa błona kolagenowa 40 x 50 mm

Do błony Chondro-Gide® dołączony jest sterylny szablon aluminiowy

Literatura

 1. Steinwachs MR, Guggi T, Kreuz PC. Marrow stimulation techniques. Injury. 2008 Apr;39 Suppl 1:S26-31.
 2. Neumann K, Dehne T, Endres M, Erggelet C, Kaps C, Ringe J, Sittinger M. Chondrogenic differentiation capacity of human mesenchymal progenitor cells derived from subchondral cortico-spongious bone. J Orthop Res. 2008 Nov;26(11):1449-56.
 3. Kramer J, Böhrnsen F, Lindner U, Behrens P, Schlenke P, Rohwedel J. In vivo matrix-guided human mesenchymal stem cells. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS) 2006;63:616-626.
 4. Steadman JR, Rodkey WG, Briggs KK. Microfracture to treat full-thickness chondral defects: surgical technique, rehabilitation and outcomes. J Knee Surg. 2002 15(3):170-176.
 5. Fuss M, Ehlers EM. Characteristics of human chondrocytes, osteoblasts and fibroblasts seeded onto a type I/III collagen sponge under different culture conditions. A light scanning and transmission electron microscopy study. Ann Anat 2000; 182:303-310.
 6. Dickhut A, Martin K, Lauinger R, Heisel C, Richter W. Chondrogenesis of human mesenchymal stem cells by local TGF-ß delivery in a biphasic resorbable carrier. W druku.