Znajdź lekarza:  
  

Drogi Pacjencie

Twój lekarz zdiagnozował u Ciebie uszkodzenie chrząstki stawowej. W celu naprawy uszkodzenia lekarz zalecił leczenie chirurgiczne metodą AMIC. AMIC (Autologous Matrix Induced Chondrogenesis) to  biologiczna metoda regeneracji chrząstki stawowej. Ta innowacyjna technika wykorzystuje naturalne właściwości organizmu i możliwości regeneracyjne zawartych w szpiku kostnym komórek macierzystych, które są w stanie przekształcić się w chondrocyty (komórki tkanki chrzęstnej). Dostęp do ubytku tkanki chrzęstnej uzyskuje się przez otwarcie stawu (artrotomia). Zwyrodniała tkanka chrzęstna usuwana jest za pomocą specjalistycznych narzędzi.

Za pomocą ostrego narzędzia (szydła lub szpicaka) w odsłoniętej płytce warstwy podchrzęstnej kości wykonuje się kilka  otworów („mikrozłamań”). Następnie uszkodzenie jest pokrywane membraną Chondro-Gide®. Przez wykonane otwory do uszkodzonej chrząstki aplikowane są elementy szpiku kostnego wraz z komórkami macierzystymi i czynnikami wzrostu. Chondro-Gide® stabilizuje i chroni migrujące komórki, tworząc w ten sposób idealne środowisko dla nowej tkanki chrzęstnej.

Jeżeli ubytki tkanki chrzęstnej nie zostaną poddane leczeniu, istnieje ryzyko ich rozprzestrzenienia się, co może prowadzić do choroby zwyrodnieniowej stawów.

Opis membrany Chondro-Gide®

Twój lekarz zdecydował się na wykorzystanie macierzy kolagenowej Chondro-Gide®. W odróżnieniu od metalowych implantów, ten implant sprzyja tworzeniu nowej tkanki chrzęstnej i całkowicie się wchłania. Chondro-Gide® to implant (z oznaczeniem CE) umożliwiający leczenie uszkodzeń tkanki chrzęstnej. Błona Chondro-Gide® składa się z kolagenu typu I i typu III pochodzenia wieprzowego i jest naturalnie wchłaniana przez organizm. Kolagen jest głównym białkiem strukturalnym tkanki łącznej i ważnym składnikiem chrząstki stawowej. Błona Chondro-Gide® jest wytwarzana w unikalnym, opatentowanym procesie, zapewniającym jej dwuwarstwową budowę, na którą składa się warstwa o zbitej strukturze i warstwa o strukturze porowatej.

Bezpieczeństwo i jakość

Wybór surowców oraz ściśle kontrolowany i standaryzowany proces produkcji błony Chondro-Gide® spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i zapewnia doskonałą biokompatybilność oraz gwarantuje uzyskanie produktu o wysokiej jakości. Membrana Chondro-Gide® jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana w leczeniu uszkodzeń chrząstki. Niezawodność błony Chondro-Gide® została udokumentowana w obszernych danych klinicznych.

Technika operacyjna

Operacja może zostać przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zabieg składa się następujących etapów:

Artroskopia/miniartrotomia

Podczas artroskopii dokonuje się starannej oceny wielkości uszkodzenia i jego klasyfikacji. Zwyrodniała i niestabilna chrząstka jest całkowicie usuwana. W następnej kolejności otwiera się staw kolanowy.

Przygotowanie szablonu

Za pomocą szablonu (sterylnej folii aluminiowej) wykonuje się dokładny odcisk uszkodzenia.

Przygotowanie membrany Chondro-Gide®

Szablon jest przenoszony na błonę Chondro-Gide®, którą przycina się do wymaganego rozmiaru.

Metoda mikrozłamań

Za pomocą szydła lub szpicaka, a jeśli to konieczne - młotka, wykonuje się otwory w kości podchrzęstnej (co 4–5 mm), aby materiał szpiku kostnego mógł dostać się do uszkodzenia.

 

Mocowanie membrany Chondro-Gide®  

Błona Chondro-Gide® musi zostać przymocowana do miejsca uszkodzenia. Wykonuje się to za pomocą kleju fibrynowego lub szwów. Klej fibrynowy jest nakładany bezpośrednio na płytkę kości podchrzęstnej wokół otworów. Membrana Chondro-Gide® jest przyklejana w miejscu uszkodzenia w taki sposób, aby jej porowata warstwa była skierowana do powierzchni kości.

Zgięcie kolana i zamknięcie

Po odczekaniu około 5 minut nadmiar kleju fibrynowego jest ostrożnie odcinany za pomocą ostrego skalpela. Stabilność ułożenia błony Chondro-Gide® sprawdza się poprzez zginanie i prostowanie kolana 10 razy. Rana jest następnie zamykana szwami.

Opieka pooperacyjna

Pobyt w szpitalu trwa zwykle kilka dni. Przez 6 tygodni konieczne jest noszenie ortezy. W tym czasie nie można w pełni obciążać operowanej nogi. Lekarz udzieli Ci odpowiednich instrukcji.
W poniższej tabeli opisano przebieg programu ćwiczeń terapeutycznych. Twój lekarz  może jednak dostosować program do Twoich indywidualnych potrzeb. Zalecenia lekarza mają pierwszeństwo i należy ich ściśle przestrzegać, by uzyskać pożądany efekt terapeutyczny.

Uszkodzenia kości udowej i piszczelowej

 

Tydzień 1

Tydzień 2-6

Po 6 tygodniach

Obciążanie kończyny

Lekki kontakt stopy z podłożem,
chodzenie z podparciem o kulach

Lekki kontakt stopy z podłożem, chodzenie z podparciem o kulach

Stopniowe dociążanie do pełnego obciążenia kończyny

Uruchamianie

Orteza

Kłykieć kości udowej –
CPM z ogranicznikami:
Tydzień 2-3: 0/0/60°
Tydzień 4-6: 0/0/90°

Swobodny ruch (ograniczony przez ból)

Chodzenie, sport

Uruchamianie

Gimnastyka w wodzie, pływanie

Jogging w wodzie
Po ośmiu tygodniach: jazda na rowerze
Po sześciu miesiącach: jogging, jazda na łyżwach
Po 6-12 miesiącach: sporty kontaktowe

Uszkodzenia rzepki i bloczka

 

Tydzień 1

Tydzień 2-6

Po 6 tygodniach

Uruchamianie

Orteza

CPM z ogranicznikami:
Tydzień 2: 0/0/30°
Tydzień 3-4: 0/0/60°
Tydzień 5-6: 0/0/90°

Swobodny ruch (ograniczony przez ból)

Obciążanie kończyny

Lekki kontakt stopy z podłożem,
chodzenie z podparciem o kulach

Stopniowe dociążanie do pełnego obciążenia kończyny