Misja


Promowanie, najnowocześniejszych, oryginalnych, bezpiecznych, biologicznych technik rekonstrukcji w ortopedii, pozwalających na powrót pacjentów do zdrowia bez powodowania nieodwracalnych zmian w organizmie.

Rozwijanie gamy najnowocześniejszych produktów medycznych  o najwyższej jakości, wspomagających operatora na każdym etapie leczenia, ułatwiając pacjentom szybki powrót do normalnej aktywności.

Promowanie rozwiązań „one step” eliminując potrzebę ponownego zabiegu w procesie leczenia tych samych urazów, chorób i uszkodzeń oraz dających operatorowi możliwość stosowania kompleksowego leczenia w czasie jednego zabiegu operacyjnego.

Wspieranie i podnoszenie kwalifikacji środowiska medycznego poprzez system szkoleń w najnowocześniejszych ośrodkach przy wsparciu światowych autorytetów w dziedzinie ortopedii