System implantu stawu kolanowego KineSpring®

 Podręcznik edukacyjny dla pacjentów


Czym jest osteoartroza

W niniejszym podręczniku przedstawiono niektóre z pytań stawianych przez pacjentów odnośnie osteoartrozy (OA) i sposobów jej leczenia. W przypadku pytań dotyczące choroby OA lub szczegółowych opcji terapeutycznych, należy zasięgnąć porady lekarza.


Opis osteoartrozy

 

Osteoartroza jest powszechnym stanem dotykającym stawy. Zwana jest również zwyrodnieniową chorobą stawów. Prowadzi do uszkodzenia chrząstki stawu, a często także bólu oraz utraty zdolności ruchowej. Osteoartroza często dotyka kolan, bioder, rąk i pleców.

Około 35 do 40 milionów mieszkańców Europy cierpi na osteoartrozę. Pomimo że choroba ta częściej występuje u osób starszych, może dotknąć również młodych ludzi. W Europie więcej osób cierpi na osteoartrozę niż jakąkolwiek inną przewlekłą chorobę.1

1. Coroczny raport Orthopaedic Industry. 2009-2010. Orthoworld.


 


 Opis osteoartrozy stawu kolanowego

W osteoartrozie powierzchnia stawu zaczyna się załamywać. Chrząstka zbudowana jest z trwałego materiału na końcach kości, który tłumi wstrząsy. Ponieważ chrząstka stawu u pacjentów z osteortrozą zużywa się, może dochodzić do pocierania się o siebie końców kości, a w konsekwencji odczuwania bólu przez pacjentów.

 

 

 

 

                                                                                                         


 Znaczenie ograniczenia nadmiernego napięcia stawów

Osteoartroza może wystąpić lub postępować w przypadku nadmiernego napięcia lub obciążania stawu kolanowego1,2. Na nadmierne napięcie lub obciążenie stawu wpływ może mieć wiele warunków, takich jak budowa anatomiczna, przebyte urazy lub otyłość. W wyniku nadmiernego obciążenia stawu kolanowego, postęp choroby stawu może prowadzić do osteoartrozy i bólu kolana.3,4,5,6,7

Pomimo że leki i niektóre procedury naprawcze chrząstki tymczasowo zmniejszają ból, często nie leczą przyczyny problemu prowadzącego do osteoartrozy. Przeprowadzone badania sugerują natomiast, że usunięcie nadmiernego obciążenia może zmniejszyć ból i doprowadzić do poprawy stanu naturalnej tkanki stawu.8

1. Radin EL. Who gets osteoarthritis and why? An update. J Rheumatol 2005; 32:1136-8. 2. Block JA, Shakoor N. The biomechanics of osteoarthritis: implications for therapy. Curr Rheumatol Rep 2009; 11: 15-22. 3.Radin EL i wsp. Role of mechanical factors in pathogenesis of primary osteoarthritis. Lancet 1972; 1:519-22. 4. Radin EL i wsp. Response of joints to impact loading. J Biomech 1973; 6:51-7. 5. Radin EL, Rose RM. Role of subchondral bone in the initiation and progression of cartilage damage. Clin Orthop Relat Res 1986:34-40. 6. Burr DB, Radin EL. Microfractures and microcracks in subchondral bone: are they relevant to osteoarthritis? Rheum Dis Clin North Am 2003; 29: 675-85. 7. Lindsey CT i wsp. Magnetic resonance evaluation of the interrelationship between articular cartilage and trabecular bone of the osteoarthritic knee. Osteoarthritis Cartilage 2004; 12: 86-96. 8. Radin EL, Burr DB. Hypothesis: joints can heal. Semin Arthritis Rheum 1984; 13:293-302.

 


Opcje leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Lekarz pomaga pacjentowi wybrać opcję leczenia osteoartrozy w oparciu o objawy, poziom aktywności fizycznej oraz inne stany medyczne. Celem terapii jest zminimalizowanie bólu, przywrócenie normalnego poziomu aktywności ruchowej i spowolnienie postępu choroby.


 

Niektóre procedury terapeutyczne mogą zmniejszać napięcie kolana i redukować ból w przypadku osteoartrozy, ale zazwyczaj obemują wysoce inwazyjne zabiegi chirurgiczne (HTO, UKR i TKR). System implantu stawu kolanowego KineSpring® jest przeznaczony do zmniejszania nadmiernego obciążenia stawu i zachowania jego naturalnej budowy anatomicznej.
System implantu stawu kolanowego KineSpring®

System KineSpring jest implantem umożliwiającym zachowanie stawu, zaprojektowanym w unikalny sposób do zmniejszania bólu w osteoartrozie poprzez amortyzowanie nadmiernego obciążenia wywieranego na staw kolanowy. Zmniejszając obciążenie wywierane na chore kolano system KineSpring chroni chrząstkę, a także zachowuje naturalny ruch stawu i jego strukturalną spójność.

System KineSpring został zaprojektowany w sposób zapewniający wąski profil implantu i zabezpieczający przed kolidowaniem z tkankami otaczającymi staw.


 Procedura wszczepiania implantu KineSpring®

System KineSpring wszczepiany jest pod skórę przy stawie kolanowym. Żadna kość, więzadło ani chrząstka nie są usuwane. Implant i procedura jego wszczepiania zostały specjalnie przygotowane w sposób ułatwiający szybki powrót do zdrowia i umożliwiający jednocześnie skorzystanie w przyszłości z innych opcji terapeutycznych. System KineSpring przeznaczony jest do leczenia objawów bólu i utraty funkcji wynikających z osteoartrozy wewnętrznej strony stawu kolanowego.

System KineSpring wszczepiany jest na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym. Procedura wymaga wykonania dwóch krótkich nacięć wewnątrz nogi, powyżej i poniżej stawu kolanowego.

 


 Procedura wszczepiania implantu KineSpring®

System KineSpring wprowadzany jest przez te nacięcia i zabezpieczany przy użyciu wkrętów do kości udowej i piszczelowej, czyli głównych kości w udzie i podudziu. Żadna kość, więzadło ani chrząstka nie są usuwane. Chirurg wykonuje zdjęcia rentgenowskie w celu potwierdzenia prawidłowego umieszczenia i działania systemu KineSpring.


 Kto najlepiej nadaje się do procedury wszczepienia implantu?

Jedynie lekarz może zadecydować o możliwości wszczepienia systemu KineSpring® u danego pacjenta. Do dnia dzisiejszego system KineSpring pomyślnie wszczepiono u pacjentów o różnym stopniu zaawansowania choroby, poziomie aktywności fizycznej i w różnym wieku.1

1. Dane z badań własnych nad Moximed®, Inc.


Czego mogę oczekiwać od procedury?

Chirurg przeprowadzający zabieg pomaga w wybraniu indywidualnego przebiegu leczenia w zależności od stopnia zaawansowania choroby i pożądanego poziomu aktywności ruchowej.

Pacjenci objęci ostatnimi badaniami klinicznymi nad systemem implantu stawu kolanowego KineSpring® zazwyczaj opuszczali szpital przed upływem tygodnia1. Po zabiegu należy przestrzegać wskazówek chirurga, wykonywać zalecone ćwiczenia i stopniowo powracać do dawnej aktywności.

Wczesne wyniki kliniczne wskazują duże zadowolenie pacjentów, zmniejszenie bólu i poprawę funkcjonalną, ale to chirurg w najlepszy sposób może określić oczekiwania w oparciu o stan pacjenta.

1. Dane z badań własnych nad Moximed®, Inc.

 Konsultacja z chirurgiem

Chirurg przeprowadzający zabieg zastosuje niezbędne środki ostrożności do otrzymania pomyślnego wyniku. Należy jednak pamiętać, że każda procedura chirurgiczna niesie ze sobą element ryzyka. Pytania i wątpliwości dotyczące systemu KineSpring® i procedury należy omówić ze swoim chirurgiem.