Produkty


Chondro-Gide® - membrana kolagenowa do rekonstrukcji chrząstki

Błona Chondro-Gide® składa się z naturalnego kolagenu. Jest ona wytwarzana w ramach opatentowanego procesu, zapewniającego jej unikalną dwuwarstwową budowę, na którą składa się warstwa o zbitej i porowatej strukturze. W skład warstwy zbitej wchodzi zwarta powierzchnia zamykająca, zapobiegająca dyfuzji mezenchymalnych komórek macierzystych do przestrzeni stawowej i zapewniająca im ochronę przed naprężeniami mechanicznymi. W skład warstwy porowatej wchodzą luźne włókna kolagenowe, które wspomagają napływ i mocowanie komórek. Rozmieszczenie włókien zapewnia błonie dużą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na rozrywanie. Z tego względu błona Chondro-Gide® może być unieruchamiana za pomocą kleju lub szwów. Błona Chondro-Gide® jest wytwarzana z kolagenu wieprzowego, który ulega naturalnej resorpcji. Kolagenazy, żelatynazy i proteinazy są odpowiedzialne za jej degradację do oligopeptydów, a następnie do pojedynczych aminokwasów.

CMI® - kolagenowy implant łąkotki

CMI® jest implantem łąkotki I rodzaju wykonanym z kolagenu, który ułatwia wzrost nowej tkanki w celu zastąpienia usuniętej lub brakującej tkanki łąkotki w ludzkim stawie kolanowym.
Kolagenowy implant łąkotki przyśrodkowy 9,0 mm oraz boczny 9,5 mm. Posiada bioresorbowalną, porowatą strukturę ułatwiającą inwazję komórek. Biologicznie zgodny, dopasowany do wielkości ubytku, stosowany w wszczepach artroskopowych. Produkt sterylizowany promieniami gamma, gotowy do bezpośredniego użytku.

RegenKit™ ATS-AZ Surgery - Koncentrat bogatopłytkowy z zestawem do produkcji trombiny

RegenKit™ ATS- AZ Surgery to przyjazny dla użytkownika podwójny zestaw zawierający system próżniowego automatycznego pobierania krwi – 2 x około 8 ml do sporządzenia
2 x 4 ml osocza bogatopłytkowego (PRP), oraz próżniowy system do automatycznego pobierania krwi do produkcji trombiny 1 x 4 ml ATS (Autologus Trombin Serum).
System umożliwia przygotowanie optymalnego stosunku osocza bogatopłytkowego
do surowicy z trombiną  1:10, lub 1:3. System umożliwia zwiększenie koncentracji płytek
w zależności od potrzeb operatora. Zestaw zawiera również podwójny aplikator pozwalający na kontrolowaną aplikację w postaci rozpylacza lub iniekcji.

RegenKit™ Extracell BMC - Zestaw do odwirowywania komórek macierzystych z krwi szpikowej

Zestaw RegenKit™ Extracell BMC to przyjazny dla użytkownika zestaw, zawierający system próżniowego automatycznego pobierania krwi i służy do oddzielania komórek macierzystych szpiku kostnego (BMSC) z krwi szpikowej oraz pobierania z ciała pacjenta krwi w celu sporządzenia preparatów 4 x 4 ml osocza bogatopłytkowego (PRP) i BMSC. Połączenie BMSC oraz PRP sprzyja regeneracji kości i chrząstek. Zestaw zawiera kaniule do pobierania krwi szpikowej.

Orthoss® - substytut kości

Naturalna, nieorganiczna, mineralna macierz kostna pochodzenia wołowego, dostępna w postaci komórkowego granulatu lub bloczka. Chemicznie porównywalna do kości ludzkiej. Orthoss posiada identyczną porowatość całkowitą jak ludzka kość, bardzo zbliżoną wielkość przestrzenną struktury krystalicznej oraz podobną powierzchnię wewnętrzną struktury krystalicznej do ludzkiej kości, które to cechy umożliwiają całkowite przenikanie nowo formowanymi naczyniami krwionośnymi. Orthoss umożliwia całkowitą odbudowę kości .

Polly Pin® - biowchłanialny pin do fiksacji kostnych

Polypin®  
Biowchłanialne gwoździe do fiksacji kostnych, syntetyczne, o średnicach 1,5 mm, 2.0 mm, 2,7 mm, z lub bez markerów RTG, karbowane na całej długości. Piny są świetnym zamiennikiem dla metalowych lub węglowych gwoździ.

Episeler® - implant do resurfacing kłykcia kości udowej

Episealer® - Kłykieć kości udowej stanowi implant do resurfacingu zastępujący chrząstkę w przypadku ubytku chrząstki kłykcia stawu kolanowego, pokrywając część stawu. Zadaniem kłykcia kości udowej Episealer® jest poprawa funkcji stawu kolanowego i zniesienie dolegliwości bólowych. W przypadku długotrwałego mocowania implant sprzyja integracji z kością leżącą poniżej.
Jego przeznaczenie jest następujące:

  • Różne strony przyśrodkowych i bocznych kłykci kości udowej.
  • Różne rozmiary zmiany obejmującej części powierzchni kłykcia.
  • U pacjentów z ubytkiem chrząstki o pierwotnej etiologii zwyrodnieniowej lub urazowej.

KineSpring® - system do odciążania stawu kolanowego

KineSpring® System implantu stawu kolanowego
System KineSpring jest implantem umożliwiającym zachowanie stawu, zaprojektowanym w unikalny sposób do zmniejszania bólu w osteoartrozie poprzez amortyzowanie nadmiernego obciążenia wywieranego na staw kolanowy. Zmniejszając obciążenie wywierane na chore kolano system KineSpring chroni chrząstkę, a także zachowuje naturalny ruch stawu i jego strukturalną spójność.
System KineSpring został zaprojektowany w sposób zapewniający wąski profil implantu i zabezpieczający przed kolidowaniem z tkankami otaczającymi staw.