TECHNOLOGIA A-PRP®

Urządzenia medyczne klasy IIb

SZWAJCARSKA FIRMA BADAWCZO‑ROZWOJOWA I PRODUCENT W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII


Firma Regen Lab jest uznanym i wiodącym dostawcą opatentowanej technologii wykorzystywanej do wytwarzania autologicznego osocza bogatopłytkowego (A-PRP). W technologii tej krew pacjenta jest przetwarzana do dalszego wykorzystania płytek, komórek i białek z krwi w różnych dziedzinach medycyny, takich jak medycyna sportowa, leczenie ran i estetyka. Osocze A-PRP jest stosowane również w połączeniu ze świeżo pobranymi komórkami (szpikiem kostnym, tkanką tłuszczową, komórkami skóry…).


BIOLOGIA OSOCZA A-PRP


 

A-PRP

Płytki stanowią główny element mechanizmów naprawy tkanki twardej i miękkiej. Zapewniają niezbędne czynniki wzrostu (FGF, PDGF, TGF-ß, EGF, VEGF, IGF) biorące udział w:

     Migracji, różnicowaniu i proliferacji komórek macierzystych.

     Stymulacji komórek, takich jak fibroblasty i komórki śródnabłonka do indukowania nowych złóż macierzy zewnątrzkomórkowych i neowaskularyzacji.

W osoczu znajduje się wiele elementów niezbędnych do zapewnienia przeżycia komórek, takich jak substancje odżywcze, witaminy, hormony, elektrolity i białka. Spośród białek osocza wyróżnić można molekuły niezbędne dla procesu koagulacji i wytwarzania polimeru fibryny, który stanowi podstawę dla migracji, różnicowania i proliferacji komórek.

FORMOWANIE ŻELU

W wyniku działania trombiny makrocząsteczki fibrynogenu rozpuszczalne w osoczu są przekształcane na monomery fibryny, które polimeryzują w grupy, a następnie trójwymiarową sieć.


TROMBINY


FIBRYNOGEN

MONOMERY FIBRYNY

POLIMERYZACJA FIBRYN

SIATKA FIBRYN


KINETYKA DZIAŁANIA

1. Formowanie trójwymiarowej sieci fibryn.

2. Uwolnienie chemoatraktantów przez leukocyty i płytki obecne w sieci.

3. Migracja makrofagów i komórek macierzystych.

4. Proliferacja komórek macierzystych.

 
5.Różnicowanie komórek macierzystych na różne rodzaje komórek potrzebne do regeneracji tkanki.


TECHNOLOGIA REGEN LAB

PROSTE, BEZPIECZNE I SKUTECZNE PRZYGOTOWYWANIE OSOCZA A-PRP PRZY PACJENCIE.


x3


 

2

 

Żel rozdzielający komórki

 

P

 

Krwinki czerwone

 

Wirowanie: 5 min

1d

RCF: 1500 g


WŁAŚCIWOŚCI

 

Przykładowa objętość krwi

na probówkę

Objętość PRP (procentowego wzrostu płytek krwi) na probówkę

Wzrost płytek

Zmniejszenie się liczby krwinek czerwonych

Współczynnik stężenia płytek (naturalny)

 
 
           

Probówka REGENTHT

8 ml

od 4 do 5 ml

~ 95 %

> 99%

1,7 X

           

Probówka REGENBCT

8 ml

od 4 do 5 ml

> 80 %

> 99,7 %

1,6 X

PRZEŻYCIE KOMÓREK IN VITRO W TEMPERATURZE POKOJOWEJ

REGENTHT                                                                                 REGENBCT

Przeżycie MNC

 

Przeżycie WBC

 

Przeżycie PLT

 

Przeżycie MNC

 

Przeżycie WBC

 

Przeżycie PLT

 

Dni

 

Dni

 


© Regen Lab Badania nad THT ze stycznia 2011 r.   © Regen Lab Badanie nad BCT ze stycznia 2011 r.


Po pięciu dniach przeżycie płytek (PLT) wynosi pięćdziesiąt procent.

Wzrost komórek jednojądrowych (MNC) wskazuje, że osocze jest idealnym ośrodkiem do hodowli komórek.


PRZYGOTOWYWANIE OSOCZA A-PRP

Żel płytkowy

dla hemostazy lub biologicznego kleju

Dodatek wapnia /autologicznej trombiny (ATS)

Nadająca się do przyszycia błona:

 

Dodatek wapnia /

 

Autologiczna trombina

 

+

 

Drugie wirowanie

Płyn A-PRP: Gotowy do wstrzyknięcia

PRZYKŁADY KLINICZNEGO ZASTOSOWANIA


Klej biologiczny                                      Komórki w błonie autologicznej


ERGONOMIA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Firma Regen Lab zapewnia szeroką gamę produktów, które spełniają potrzeby końcowych użytkowników. Linie produktów są dostosowane do różnych wskazań, zarówno dla prywatnych klinik, jak i szpitali.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

ORTOPEDIA

CHIRURGIA

 

MEDYCYNA SPORTOWA

CHIRURGIA PLASTYCZNA

 

ESTETYKA

CHIRURGIA SERCOWO-NACZYNIOWA

 

LECZENIE RAN

 
   

ODONTOLOGIA

NEUROCHIRURGIA

 
   
 

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA

 
   

ILUSTRACJA LECZNICZYCH KORZYŚCI OSOCZA A-PRP

Typowy czas leczenia

Hemostaza

Zapalenie

Regeneracja

Remodelowanie

(czas)

 
 

Osocze

Leukocyty

Czynniki chemotaktyczne

Czynniki różnicowania

   
 

Płytki

Czynniki zapalenia

Współczynniki wzrostu

Macierz 3-D

   
 

Fibryny

PDGK

TGFß1

Drugorzędne czynniki

   
 

VWF

PF-4

TGFß2

...

   
 

Fibrynogen

ß-TG

EGF

     
 

...

RANTES

VEGF

     
   

CD40L

IGF

     

Skrócony czas leczenia poprzez zastosowanie osocza A-PRP

 

...

...

     
           
           
   

(czas)

     
           

*Skrócenie czasu leczenia od 40 do 50%

*R. Marx - 2000 (USA) *W. Raffoul CHUV 2005 (Szwajcaria)


Kluczowe PUNKTY

  Autologiczne, a w związku z tym nie immunogeniczne

  Uwolnienie głównych czynników wzrostu biorących udział w naprawie i regeneracji tkanki

  Zmniejszone ryzyko zakażenia

  Poprawa miksowaskularyzacji


  Stymulacja mezynchemalnych komórek macierzystych

  Stymulacja wzrostu fibroblastów i produkcji kolagenu

  Przyspieszenie procesu leczenia, zmniejszenie bólu i skrócenie czasu hospitalizacji.


ORTOPEDIA I MEDYCYNA SPORTOWA

Wstrzykiwanie autologicznego osocza bogatopłytkowego (A-PRP) z zestawu RegenKit

     Sprzyja i przyspiesza proces gojenia, zapewniając znaczne ustąpienie objawów.

     Znaczne zmniejszenie bólu.

     Mniejsza potrzeba stosowania alternatywnych terapii, takich jak leki, zastrzyki kortyzonowe i zabiegi chirurgiczne itp.

       Wyeliminowane ryzyko reakcji immunologicznych i zakażenia chorobami zakaźnymi.


Ramiona

Łokcie

Biodro

Miednica

Kolana

Zastosowania:

  Zmiany w obrębie ścięgien, więzadeł i mięśni

  Zapalenie powięzi podeszwowej

  Zmiany chrzęstne (opcjonalnie powiązane z syntetyczną trójwymiarową macierzą)

W połączeniu z autologiczną surowicą z trombiną (ATS) do wytworzenia autologicznego kleju biologicznego stosowanego do:

• Biointegracji implantu protetycznego

• Rekonstrukcji kości (ewentualnie w połączeniu z substytutem tkanki i/lub komórkami macierzystymi szpiku kostnego).


Stopy


PUBLIKACJE:


Gobbi, A., G. Karnatzikos, i wsp. (2012). «Platelet-Rich Plasma Treatment in Symptomatic Patients With Knee Osteoarthritis: Preliminary Results in a Group of Active Patients.» Sports Health: A Multidisciplinary Approach marzec (4): 162-172.

Le Coz, J. (2011). «Twenty-two elbows tendonitis treated with platelets rich plasma after failure with the usual treatment.» Journal de Traumatologie du

Sport 28(2): 83-89. Artykuł w języku francuskim.

Pole tekstowe: Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Biocare Therapeutics Sp. z o. o.
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22/305
Tel.: 61 8266380/81, fax: 61 8222 305
http//www.biocare.p
 


 w